fbpx

Privacybeleid 

Baltus Motor Techniek, gevestigd aan van Oijstraat 5 7773 CH Hardenberg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.baltusmotortechniek.nl
Baltus Motor Techniek
van Oijstraat 5
7773 CH Hardenberg
+31(0)6-42856867
Baltus van ‘t Hof is de functionaris gegevensbescherming van Baltus Motor Techniek. Hij is te bereiken via info@baltusmotortechniek.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Baltus Motor Techniek verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– N.A.W gegevens
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door en profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
– Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@baltusmotortechniek.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Baltus Motor Techniek verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en/of diensten bij u af te leveren
– Baltus Motor Techniek analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af     te stemmen op uw voorkeuren.
– Baltus Motor Techniek verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze       belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Baltus Motor Techniek neemt verantwoordelijkheid op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Baltus Motor Techniek) tussen zit. Baltus Motor Techniek gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Woocommerce webshop met Mollie betalingssysteem, MailBlue en Pluvo.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Baltus Motor Techniek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 1 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Baltus Motor Techniek deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Baltus Motor Techniek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Baltus Motor Techniek uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. Partijen die deze gegevens ontvangen/verwerken voor de volgende doeleinden zijn:
– Nieuwsbrieven en/of e-mails -> Mail Blue
– Afhandelen betalingen & incasso’s -> Mollie i.c.m. Woocommerce
– Webhosting -> Hostnet
– Boekhouding -> (……)
– Online leerplatform -> Pluvo

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Baltus Motor Techniek gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@baltusmotortechniek.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Baltus Motor Techniek zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Baltus Motor Techniek wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Baltus Motor Techniek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@baltusmotortechniek.nl